Välkommen till Berg Group
Berg Group är en familjeägd företagsgrupp som omsätter
ungefär 800 miljoner SEK. Huvudsakligen bedrivs verksamhet inom följande områden:

  • utveckling, tillverkning och marknadsföring av maskiner och utrustningar för wellpappindustrin.
  • tillverkning och marknadsföring av olika ståltrådsprodukter, som t ex emballagetråd till massaindustrin, fjädertråd, svetstråd och häfttråd.
  • vidareförädling och uthyrning av industri- och kontorsfastigheter.
 
 
© 2014